SMARTGOALS HOCKEY– DECISION BASED TRAINING


SmartGoals tränar din kognitiva förmåga och spelintelligens. Hockey ställer stora krav på att spelaren ska kunna fatta snabba beslut och orientera sig i en miljö som är stressig och ansträngd. SmartGoals möjliggör för spelaren att träna dessa moment på egen hand. Systemet är interaktivt och slumpmässigt, spelaren behöver hela tiden överblicka, reagera och agera. Om och om igen.

SmartGoals svårighetsgrad kan successivt ökas med funktioner som tidspress, tidsförskjutning eller genom att addera medspelare/motståndare. Spelarens koncentration, perceptionsförmåga och teknik utmanas hela tiden i en tävlingsinriktad och motiverande miljö.

SmartGoals erbjuder också möjligheten att mäta tiden på ditt utförande/prestation, eller antal gjorda mål. Denna möjlighet är otroligt stimulerande för spelaren, då man får en snabb återkoppling på sitt utförande, har jag förbättrat eller försämrat mig? Att tävla mot sig själv ger en inre motivation och drivkraft, att hela tiden försöka förbättra sin prestation och bli en bättre innebandyspelare.

Använd SmartGoals Hockey som ett komplement och extra krydda i er träning. Låt spelarna utmana varandra och gör en regelbundna hastighetstest eller använd under sommarens fysträning.

Ring eller maila oss så kontaktar vi er omgående.

JAG ÄR INTRESSERAD