SMARTGOALS EVENT- BRAND EXPERIENCE WITH MEASURABLE RESULTS


SmartGoals är ett uppskattat tillskott till alla typer av event. Till exempel använder Adidas i Skandinavien SmartGoals som aktivering i de flesta av sina nordiska event. Du kan enkelt skapa olika typer av tävlingar (då SmartGoals mäter tid och resultat) och på det sättet aktivera besökarna och samtidigt höja underhållningsvärdet på eventet.

Ring eller maila oss så kontaktar vi er omgående.

JAG ÄR INTRESSERAD